Undersøgelse af grundlag for digital musiktjeneste for Danskernes Digitale Bibliotek

I 2018 har Moos-Bjerre foretaget en omfattende undersøgelse af borgeres musikvaner samt deres forhold til en mulig digital biblioteksbaseret musiktjeneste. Undersøgelsen blev bevilget af Danskernes Digitale Bibliotek, og den havde til formål at danne beslutningsgrundlag for hvorvidt, et nyt digitalt musiktilbud skulle etableres.

Undersøgelsen er opdelt i tre temaer:

  • Befolkningens musikvaner
  • Det eksisterende marked
  • Nyt digitalt musiktilbud i biblioteksregi

 

Modeller for et nyt digitalt musiktilbud

Ud fra undersøgelsens resultater præsenterer vi fire mulige modeller for et nyt digitalt musiktilbud. Ved hver model har vi estimeret, hvor stor en andel af befolkningen som vil tage tilbuddet i brug. Model 3 er den af de fire modeller med flest sandsynlige brugere. Model 3 består af et digitalt musiktilbud, der indeholder playlister, radio og/eller podcast med blandet musik eller musik indenfor en bestemt genre.

De borgere, som viser interesse for denne model, og som samtidige er villige til at skifte til et nyt musiktilbud svarer til 12 pct. af befolkningen.

Nedenfor er det illustreret hvilke brugertyper, der vil benytte Model 3:

Datagrundlaget for undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse med mere end 1800 besvarelser, interview med 13 eksperter på biblioteks- og musikområdet samt interview med 32 borgere, der bruger musik privat eller professionelt.

danskernes digitale bibliotek musiktjeneste