Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i København

Moos-Bjerre har udarbejdet administrative og IT-understøttede løsninger til Ungdommens uddannelsesvejledning i Københavns Kommune.

I 2011-2012 lavede vi det administrative og IT-understøttede system, som Ungdommens Uddannelsesvejledning bruger til at fordele kommunens 10. klasseelever på de københavnske institutioner

I 2014 lavede vi et lignende databasesystem til administration af erhvervspraktik på virksomheder for 8. og 9. klasse skoleelever.