Moos-Bjerre søger analytisk og metodestærk konsulent

Vi søger 1-2 konsulenter med stærke kompetencer indenfor analyse, projektledelse og formidling og med interesse for salg.

Hvad tilbyder vi? 

 • Mulighed for at bruge og udvikle dine evner til analyse, metode og formidling
 • En varieret hverdag, hvor du bliver involveret i hele projektforløbet fra salg og tilbudsskrivning, design og planlægning over dataindsamling til analyse og afrapportering. Du vil også være i dialog med kunder og hjælpe dem at omsætte analyseresultater til konkrete forandringer.
 • Ansvar, tillid og frihed til at tilrettelægge din opgaveløsning og din arbejdsdag. Vi gør en dyd ud af at lade hierarki, bureaukrati og lange beslutningsgange fylde så lidt som muligt.
 • Et godt kollegafællesskab med dygtige kolleger, som er ambitiøse på opgavernes vegne og nyder at have det sjovt sammen.
 • Konkurrencedygtig løn – og ansættelsesforhold

Hvad lægger vi vægt på?

Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring f.eks. fra staten, kommuner, regioner, forskning, konsulentbranchen eller industrien. Det vigtigste er dog, at du har de rigtige kompetencer og det rette mindset:

 • Du tænker analytisk og problemløsende, og du kan designe, gennemføre og formidle kvantitative og kvalitative analyser af høj kvalitet
 • Du har styr på din metodiske værktøjskasse og er tryg ved både at udføre kvalitative interviews i felten og bearbejde kvantitative datakilder bag en skærm.
 • Du har talent for projektledelse, og du kan tage ansvar for, at de enkelte delopgaver løses bedst muligt af dig selv eller af projektteamet.
 • Du er god til at skrive og formidle klart, korrekt og forståeligt.
 • Du er udadvendt, løsningsorienteret og interesseret i salg og kundepleje.
 • Du er en holdspiller med godt humør og socialt engagement.

Hvem er vi?

Moos-Bjerre er en analyse- og konsulentvirksomhed i vækst. Vi er 21 personer, der rådgiver offentlige og private organisationer om evaluering, strategiudvikling og analyser. Vi er metodestærke, og vi arbejder med hele paletten af samfundsvidenskabelige metoder – både fokusgruppeinterviews, personlige interviews, observation, spørgeskemaundersøgelser og registerbaserede analyser. Vi løser spændende opgaver inden for bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, social- og sundhedsområdet og kultur- og fritidssektoren.

Vi bor på Vartov – i hjertet af København – med udsigt til Københavns Rådhus. Som konsulent hos os, vil du blive en del af en professionel arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø, fokus på udvikling og god trivsel. Vi engagerer os i opgaveløsningen og i hinanden. Vi har et ambitiøst team og et stærkt fællesskab, og vores arbejde bidrager til bæredygtige løsninger, som udvikler samfundet.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis senest mandag den 18. december 2023 kl. 12. Ansøgningen sendes til: hr@moos-bjerre.dk. Første samtalerunde holdes i uge 2 med henblik på start den 1. marts 2023. Spørgsmål kan stilles til Michael Moos-Bjerre på 2624 6806.

Moos-Bjerre A/S vægter diversitet højt. Derfor opfordrer vi interesserede til at søge uanset alder, køn, seksualitet, etnicitet eller funktionsnedsættelser.

Moos-Bjerre arbejder for ministerier, kommuner, regioner, foreninger, fonde, virksomheder, biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi gennemfører kvantitative analyser på survey-, database-, registerdata og økonomiske nøgletal. Kvalitative analyser baseres typisk på person- og fokusgruppeinterviews. Vi bistår også med strategi, proces, formidling og dashboards.