Analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre overtager konkurrent

Moos-Bjerre A/S har erhvervet alle aktiver og aktiviteter fra analysefirmaet Oxford Research Danmark, der er gået konkurs. Dermed har Moos-Bjerre konsolideret sin position som et førende analyse- og konsulenthus indenfor uddannelse og forskning, arbejdsmarked, børn og unge, sociale forhold, kultur og fritid samt fonds- og civilsamfund i Danmark.

Administrerende direktør og grundlægger, Michael Moos-Bjerre ser mange spændende perspektiver i overtagelsen:

”Oxford Research har i mange år været en af vores vigtige konkurrenter. Vi har arbejdet for mange af de samme kunder og løst mange af de samme typer opgaver, og vi har stor respekt for det Oxford Research arbejde og de kunder, som virksomheden har arbejdet for. Med overtagelsen forener vi det bedste fra begge virksomheder. Dette skaber én stærk analysepartner for organisationer og virksomheder, der arbejder med at udvikle samfundets fællesskaber gennem uddannelse, kultur, sociale indsatser, beskæftigelse, erhvervsudvikling samt digitalisering og grøn omstilling”.

For Moos-Bjerre betyder det ny dynamik og innovationskraft med en endnu større kundeportefølje og nye opgaver samt bredere netværk af aftaler og samarbejdspartnere i Danmark, Norden og øvrige Europa. Med overtagelsen har Moos-Bjerre samtidig fået stærke samarbejdspartnere i Norge og Sverige, hvor Oxford Research fortsætter som to selvstændige virksomheder og servicerer deres kunder som hidtil.

Forud for overtagelsen har Moos-Bjerre endvidere ansat den tidligere vicedirektør fra Oxford Research Danmark, Julie Bak som markedschef med fokus på bl.a. social- og sundhedsområdet. Det gør det, ifølge Michael Moos-Bjerre, endnu lettere for Moos-Bjerre A/S at levere ydelser af høj kvalitet til de kunder, der tidligere har samarbejdet med Oxford Research:

“Julie er et kendt ansigt blandt nuværende og tidligere kunder hos Oxford Research, og hun har stor indsigt i bl.a. den kommunale sektor samt i uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialområdet i særdeleshed. Hun vil også kunne videreføre de igangværende arbejder, som Moos-Bjerre har overtaget fra Oxford Research Danmark”.

Hvis du har spørgsmål til overdragelsen, er du velkommen til at kontakte Michael Moos-Bjerre på telefon: 2624 6806 eller mail: michael@moos-bjerre.dk.

….

….