Ny analyse for Industriens Uddannelser: Skoleoplæring er en trædesten for lærlinge i industrien

På metalindustriens uddannelser har hovedparten af lærlinge været i skoleoplæring i kortere eller længere perioder af deres uddannelser. Og frafald er mere udbredt blandt elever, der har været i skoleoplæring end elever, der udelukkende har været i virksomhedsoplæring. Samtidig giver mange lærlinge udtryk for, at de er meget tilfredse med oplæringen på skolen. Det er nogle af konklusionerne i en ny analyse, som Moos-Bjerre har gennemført på vegne Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Formålet med analysen har blandt andet været at afdække forhold, hvor der kan observeres forskelle afhængig af, om en lærling udelukkende har gennemført sin uddannelse i virksomhedsoplæring, eller om lærlingens uddannelse også har bestået af skoleoplæring.

Der er store forskelle mellem de forskellige uddannelser. Hvor f.eks. omkring 40 pct. af lærlingene på smedeuddannelsen udelukkende har gennemført deres uddannelse i virksomhedsoplæring, er det kun fem pct. af lærlingene på data- og kommunikationsuddannelsen, som har gjort dette.

Der er også geografiske forskelle. Lærlinge med bopæl i en af de 16 kommuner, som indenrigs- og sundhedsministeriet definerer som udkantskommuner, har langt større tendens til at gennemføre hele deres erhvervsuddannelse i virksomhedsoplæring. På industriteknikeruddannelsen er det fx 30 pct. af lærlingene i udkantskommuner, som gennemfører deres uddannelse udelukkende i virksomhedsoplæring. Til sammenligning er det på samme uddannelse kun 16 pct. af de lærlinge, som bor i landets fem største kommuner, der kan se frem til at gøre det samme. Af de analyserede uddannelser er det kun data- og kommunikationsuddannelsen, hvor dette mønster ikke gør sig gældende. Her er andelen den samme, uanset hvor lærlingen har bopæl.

Lærlinge i aldersgruppen 20-24 år er mere tilbøjelig til at gennemføre hele eller dele af deres uddannelse i skoleoplæring, sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. Denne aldersgruppe udgør 29 pct. af lærlinge i gruppen med hel/delvis skoleoplæring og 21 pct. i gruppen af lærlinge, som udelukkende gennemfører deres uddannelse i virksomhedsoplæring. Der er samtidig en generel tendens til, at lærlinge, som har været i skoleoplæring, i højere grad falder fra uddannelserne.

Om analysen

Undersøgelsen bygger på 20 kvalitative interviews med hhv. lærlinge, som er eller tidligere har været i skoleoplæring, og medarbejdere/ledere i skoleoplæringscentre, samt en kvantitativ analyse af en række baggrundsdata for lærlinge på udvalgets erhvervsuddannelser, baseret på registre fra Danmarks Statistik (DST) og Styrelsen for IT og Læring (STIL).

Læs mere om analysen her

….

….