Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 14

08.04.2020

I uge 14 har Moos-Bjerre og Userneeds igen foretaget den ugentlige meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen omhandlende danskernes adfærd, meninger og tanker under coronakrisen.

Resultater fra uge 14-målingen er blevet bragt i dagbladet Børsen. Læs mere på https://borsen.dk/nyheder/politik/danskerne-tror-paa-corona-nedlukning-lang-tid-efter-paaske og https://borsen.dk/nyheder/politik/danskerne-dropper-paaskefrokoster-og-familievisit.

Du kan læse uge 14-rapporten her. Klik her for at læse rapporten over den første måling i uge 13.

Uge 14-målingen viser flere interessante tendenser. Heriblandt at færre danskerne nu er bekymrede for sundhedsvæsenet under krisen og at tilliden til sundhedsvæsenet samtidig stiger:

  • I uge 13 var 71 pct. af danskerne bekymrede for sundhedsvæsenets kapacitet. I uge 14 er det 57 pct. Det vil sige, at der er sket et fald på 14 procentpoint (se billede)
  • Danskere, der har tillid til, at det danske sundhedsvæsen kan håndtere krise uden at nærme sig et sammenbrud, er steget fra 81 pct. til 89 pct. Danskerne har altså fået mere tillid til sundhedsvæsenet.
Statistik over bekymring for sundhedsvæsenet coronakrisen

Andre interessante resultater omhandler danskerens adfærd og tanker om påsken:

  • Omtrent halvdelen af danskerne har aflyst besøg hos familie eller venner i påsken
  • Næsten hver tredje har aflyst en påskefrokost
  • 8 pct. har aflyst en sommerhustur
ændring af adfærd coronakrisen

Samtidig kom det sandsynligvis bag på mange danskere, at Statsministeren på pressemødet d. 30. marts meddelte, at man overvejer en genåbning af samfundet efter påske.

  • Før pressemødet forventede nemlig kun 8 pct. at de nuværende begrænsninger i samfundsaktiviteten ville blive fastholdt frem til påske.
  • 31 pct. forventede, at begrænsningerne ville fastholdes april måned ud
forentinger tl varighed coronakrisen
Danskernes oplevelse af coronakrisen