Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 18

08.05.2020

Coronakrisen kalder på ændrede IT-vaner – både på arbejdet, i skolen og i privatlivet. Uge 18-målingen af danskernes oplevelse af coronakrisen havde blandt andet fokus på digitale vaner. Det i forbindelse med nethandel, arbejdsværktøjer og digital undervisning og viste blandt andet at:

  • Mange har øget deres digitale forbrug. 20 pct. af respondenterne svarer, at deres brug af IT og digitale redskaber har ændret sig efter coronakrisen og 24 pct. svarer, at de er blevet mere fortrolige med at bruge IT
  • Flere bruger digitale løsninger på arbejdet: 35 pct. af de af respondenterne, som er i beskæftigelse, svarer, at de har erfaret, at de kan løse deres arbejdsopgaver ligeså godt eller bedre med digitale værktøjer, mens 31 pct. har erfaret at brug af IT giver øget fleksibilitet i arbejdsdagen
  • Generel tilfredshed med digital hjemmeundervisning: 55 pct. af forældrene til børn eller unge, som har modtaget digital hjemmeundervisning svarer, at den overordnet har været af høj kvalitet og 48 pct. svarer, at det har bidraget til deres barns trivsel i løbet af perioden med lukkede skoler.

Du kan læse hele rapporten for målingen her.

Derudover viste undersøgelsen at:

  • Danskerne er igen blevet bekymrede. Andelen, som er bekymrede for om de skal blive smittet med coronavirus er steget fra 45 pct. i foregående uge til 53 pct. i denne uge. Ligeledes er andelen, som er bekymret for samfundsøkonomien steget fra 71 pct. til 77 pct.
  • Niveauet for jobsikkerhed er stabilt. Andelen, der vurderer, at de helt sikkert ikke vil miste deres job, er dog steget fra 40 pct. i sidste uge til 48 pct. i denne uge.
  • Faldet i opbakning til regeringen er stabilt Danskernes opbakning til regeringens håndtering af coronakrisen faldt drastisk i forrige uge, uge 16, fra 87 pct. i uge 15 til 76 pct. i uge 16. I denne uge er opbakning på 79 pct. og dermed fortsat lav i forhold til de foregående uger i krisen.

Om undersøgelsen  
Moos-Bjerre er gået sammen med Userneeds A/S om at undersøge danskernes oplevelse af coronakrisen uge for uge. Undersøgelsen er er en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit på 1.000 danskere. Den gennemføres ugentligt for at følge udviklingen i danskernes bekymringer, adfærd og tanker under coronakrisen.

Danskernes oplevelse af coronakrisen digitale vaner