Organisationsanalyse for Ærø kommune

15.02.2022

Moos-Bjerre skal foretage en organisationsanalyse af Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune.
Ærø Kommune har igangsat en ekstern analyse af Ældre- og Sundhedsområdet i kommunen om arbejdsforholdene for ledere og medarbejdere i Ældre- og Sundhedsområdet. Vi er glade for at Ærø Kommune har vist os tillid til at vi kan løfte denne vigtige opgave.

I foråret 2022 skal vi indsamle viden om Ældre- og Sundhedsområdet ved bl.a. at interviewe ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og besøge områdets arbejdspladser for til slut at lave en dybdegående analyse og afrapportering af fundene. Vi lægger vægt på at samarbejdsforholdende belyses på en respektfuld måde og alle deltagere i analysen sikres fuld anonymitet.

Vi glæder os til samarbejdet og til at indsamle viden, som kan skabe et grundlag for fremtidige handlemuligheder i kommunen.

Du kan også læse mere om analysen i denne pressemeddelse fra Ærø Kommune.