Moos-Bjerre og Vad i nyt analysesamarbejde

Moos-Bjerre og den nystartede analysevirksomhed Vad indgår samarbejde for at tilbyde nye strategiske data, analyse og vidensløsninger, som kan hjælpe kunder på deres forandringsrejse.

Det nye strategiske samarbejde tilbyder stærke kompetencer og opgaveløsninger målrettet de store tværgående samfundsudfordringer som påvirker organisationer, fonde og virksomheder i både den offentlige og den private sektor, fra fremtidens arbejdskraft, digitalisering-AI, bæredygtighed og samfundsimpact til diversitet og sundhed.

Vad tilknyttes Moos-Bjerre som associeret partnervirksomhed. Vad er stiftet af Torben Bundgaard Vad – tidligere stifter af Damvad Analytics, der blev solgt til en hollandsk kapitalfond i 2022.

”Med Vad som videnspartner får vi større strategisk og analytisk spændvidde og kan hjælpe kunder med at blive datadrevne, analysere samfundsimpact og lave involverende fremtidsanalyser,” forklarer stifter af Moos-Bjerre Michael Moos-Bjerre

”Moos-Bjerre har opbygget en stærk analysekapacitet med fokus på både kvantitative og kvalitative metoder, som giver os en mulighed for at løse større og mere analysetunge opgaver for vores kunder,” uddyber Torben Bundgaard Vad

Tag kontakt med analysebehov, dataudfordringer eller ideer til samarbejde.

….

analyse

….