Moos-Bjerre søger universitetspraktikanter til forårssemesteret 2024

Moos-Bjerre søger 2-3 analytisk og metodisk stærke universitetspraktikanter, som i forårssemesteret 2024 har lyst til at prøve kræfter med projektarbejde, analyser og formidling. 

Hvad tilbyder vi? 

 • Som praktikant vil du få tilknyttet en dedikeret praktikmentor, der i et fast format giver vejledning og feedback, så du får det højst mulige udbytte af praktikken. 
 • Indblik i livet som analytiker og konsulent, og vi garanterer, at du vil udvikle dine metodemæssige færdigheder. Du får gode kollegaer i både chefer, konsulenter og analytikere. 
 • Involvering i mange forskellige typer af opgaver i hele projektcyklus fra tilbudsskrivning til design og planlægning over dataindsamling/interview til analyse og afrapportering. Du kan evt. blive sat i forbindelse med nuværende praktikanter eller analytikere for at høre nærmere. 
 • Vi har en flad struktur, hvor det bedste faglige argument altid vinder. Du vil hurtigt blive vist tillid og ansvar, hvis du viser evner og den rette indstilling.  
 • Vi tilbyder praktikanthonorar svarende til 3.000 kr. per måned, og derudover tilbyder vi forskellige goder i dagligdagen. Vi er åbne overfor at drøfte timetal og ECTS-point. 

Hvad lægger vi vægt på?
Vi forestiller os, at du studerer statskundskab, sociologi, økonomi, administration/forvaltning, antropologi eller en anden relevant studieretning. Vi sætter pris på forskellighed og opfordrer derfor også studerende med andre studieretninger end de nævnte til at søge. Du besidder følgende evner og indstillinger: 

 • Du brænder for og er god til at tænke og arbejde analytisk og metodisk. 
 • Du skriver korrekt og godt dansk, og kan formidle komplekse sammenhænge 
 • Du kan arbejde selvstændigt, men du kan også være en holdspiller 
 • Du har en positiv indstilling og tænker i løsninger frem for problemer 
 • Du tager ansvar for, at dine opgaver altid bliver løst bedst muligt og til tiden 
 • Du må gerne få gode ideer og være god til at dyrke ideer og kombinere viden på nye måder 
 • Du har godt humør og socialt engagement. 

Hvem er vi?
Moos-Bjerre er en mindre analyse- og konsulentvirksomhed med spændende opgaver og højt til loftet. Vi er metodestærke og rådgiver om evaluering, strategiudvikling og generel analyse- og vidensarbejde. Vi arbejder med hele paletten af samfundsvidenskabelige metoder. Herunder især fokusgruppeinterviews, personlige interviews, spørgeskemaundersøgelser og registerbaserede analyser. Vores analyser kvalificerer beslutningsgrundlaget for ledere, politikere og bevillingsgivere, og hjælper dem med at agere og sætte dagsorden. 

Vore kunder kommer især fra det offentlige og fra civilsamfundet, f.eks. ministerier, kommuner, regioner, foreninger, fonde, biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner. Se hjemmeside for mere om kunder og eksempler på opgaver og rapporter. Vi bor på Vartov – i hjertet af København – med udsigt til Københavns Rådhus. 

Som praktikant hos os vil du blive en del af en professionel arbejdsplads med et højt fagligt og udviklende miljø. Vi har stort engagement i opgaveløsningen og for hinanden. Som praktikant vil du få en hverdag med jævnaldrende studentermedhjælpere og unge konsulenter, der både på kontoret og til sociale arrangementer skaber en uformel, dynamisk og inddragende arbejdspladskultur.  

Ansøgning og yderligere oplysninger
Send din skriftlige ansøgning inklusiv karakterudskrift senest søndag d. 29. oktober 2023. Vi indkalder løbende til samtaler, så send gerne din ansøgning allerede nu. Ansøgningen sendes til: hr@moos-bjerre.dk. Spørgsmål kan stilles til seniorkonsulenter Christian Olsen (2785 2677) eller Jacob Yulzari (4127 8877).  

Moos-Bjerre A/S vægter forskellighed højt. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at søge uanset alder, køn, seksuel orientering, etnicitet, funktionsevneniveau. Vi forventer, at du kan tale og forstå dansk på et højt niveau. 

Moos-Bjerre arbejder for ministerier, kommuner, regioner, foreninger, fonde, virksomheder, biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi gennemfører kvantitative analyser på survey-, database-, registerdata og økonomiske nøgletal. Kvalitative analyser baseres typisk på person- og fokusgruppeinterviews. Vi bistår også med strategi, proces, formidling og dashboards.