Ny måling: Danskerne er delte i opbakning til amerikansk forsvarsafttale, men vil ikke give særstatus til Bornholm

24.02.2022

40 pct. af de adspurgte danskere angav, at de er for en amerikansk forsvarsaftale, der tillader amerikanske soldater på dansk jord. 28 pct. er imod. Et stort flertal afviser dog blankt en aftale, der muliggør amerikanske atomvåben på dansk jord.Ca. ¼ af de adspurgte mener, at vi af hensyn til Rusland bør undlade at tillade amerikanske soldater på Bornholm

Om undersøgelsen

Moos-Bjerre A/S og Norstat A/S har undersøgt befolkningens holdninger til en ny forsvarsaftale med USA. Undersøgelsen er en rundspørge blandt et repræsentativ udsnit på 973 danskere, der blev gennemført i februar 2022

Du kan også læse rapporten for målingen her.

undersøgelse amerikansk forsvarsaftale