Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 16

24.04.2020

Moos-Bjerre og Userneeds måler hver uge danskernes oplevelse af Coronakrisen. Målingen for uge 16 har bl.a. særligt fokus på bekymringer for genåbningen af samfundet og samfundsøkonomien. Den viser blandt andet at:

  • Genåbningen af samfundet bekymrer nu væsentlig færre end i sidste uge: I sidste uge følte kun 50 pct. sig overordnet trygge ved genåbning. I denne uge føler 71 pct. sig overordnet trygge ved den påbegyndte genåbning (“Jeg føler mig alt i alt tryg ved den udmeldte genåbning”). Samtidig var 40 pct. trygge ved at skulle starte på arbejde igen. 42 pct. af forældre til børn i skole eller institutioner var trygge ved udsigten til at skulle sende børn afsted igen. I denne uge er de tilsvarende tal 60 og 57 pct.
  • Stabil privatøkonomisk bekymring men bedring i den samfundsøkonomiske bekymring. Bekymringen for at miste sit job og vurderingen af den privatøkonomiske effekt af corona er nogenlunde på niveau med de tidligere uger. Bekymringen for hvorvidt, krisen får uoverskuelige konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, er faldet gradvist i løbet af de sidste 4 uger. Andelen, der er ”helt enige” eller ”enige” i, at de er bekymrede for dette, er således faldet fra 55 pct. i uge 13 til 40 pct. i denne uge.
  • Krisen koster i prioriteringen af klima: Danskernes krisestemning sætter sig i de økonomiske prioriteringer og ikke mindst i prioriteringen af klima. Herunder mener 40 pct., at klimaambitionerne om at reducere C02-udledningen, må sænkes eller udskydes.
  • Ikke råd til skattelettelser men åbning for at lette skatter og afgifter for erhvervsliv: 71 pct. mener, at der ikke vil være råd til skattelettelser inden næste valg. 38 pct. mener dog, at det vil være nødvendigt at lette skatter og afgifter for erhvervslivet.
  • De små virksomheder bør reddes. 82 pct. af befolkningen mener, at økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet især bør rettes mod de små virksomheder med 0 – 49 fuldtidsansatte. Heraf mener 44 pct., at disse bør fokusere på at redde de små virksomheder. 38 pct. mener, at redningspakkerne bør fokusere på mikrovirksomhederne. Kun 3 pct. mener, at det vigtigste er at støtte de store virksomheder med mere end 250 ansatte.

Du kan se hele uge 16-målingen her.

Danskernes oplevelse af coronakrisen bekymring
tryghedsmåling bekymring