Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 20

25.05.2020

Befolkningen har blandede holdninger til genåbningen af samfundet. Et lille flertal på 52 pct. mener, at genåbningen af samfundet sker i et passende tempo, mens 27 pct. synes, at genåbningen går for hurtigt. Det viser uge 20-målingen af danskernes oplevelse af coronakrisen gennemført af Moos-Bjerre og Userneeds. Målingen viser yderligere at:

  • Børneforældre er tilfredse med genåbningen af skoler og daginstitutioner: Overordnet er der stor tilfredshed med genåbningen af skoler og daginstitutioner blandt forældre. 89 pct. af forældrene med børn i daginstitutioner eller dagpleje, som er begyndt igen, er i varierende grad tilfredse med institutionens håndtering. Det samme gør sig gældende for 77 pct. af forældre til børn i grundskolen. For begge forældregrupper er tilfredsheden med håndtering ift. smitterisiko noget højere end med det pædagogiske og læringsmæssige udbytte.
  • Danskerne ændrer sommerferieplaner i stor stil: 54 pct. af respondenterne svarer, at deres sommerferieplaner havde været anderledes, hvis ikke coronakrisen var opstået. 46 pct. af befolkningen svarer i uge 20, at de planlægger at holde sommerferien hjemme i egen bolig eller i deres eget sommerhus. Dette er en drastisk stigning siden sidste måling på dette område i uge 17, hvor 21 pct. planlagde dette. 51 pct. af de som regner med, at holde sommerferie i Danmark, svarer, at de sandsynligvis eller helt sikkert havde rejst til udlandet, hvis ikke coronakrisen var opstået.
  • Produktiviteten er væsentligt lavere end normalt: Personer i beskæftigelse oplever, at de er mindre produktive i arbejdstiden end normalt. Kun 41 pct. mener, at de er ligeså produktive nu som før coronakrisen, mens 56 pct. i varierende grad er mindre produktive end før.

Du kan læse hele rapporten for målingen her.

graf ferie blandede holdninger

Om undersøgelsen
Moos-Bjerre er gået sammen med Userneeds A/S om at undersøge danskernes oplevelse af coronakrisen uge for uge. Undersøgelsen er er en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit på 1.000 danskere. Den gennemføres ugentligt for at følge udviklingen i danskernes bekymringer, adfærd og tanker under coronakrisen.

Forside på undersøgelse Genåbning danskernes opbakning jobsikkerheden hjælpepakker lokalt indrejserestriktioner