Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 17

28.04.2020

Danskernes støtte til Mette Frederiksen falder, samtidig som flere begynder at slække på anbefalingerne om at blive hjemme mest muligt. Det viser uge 17-målingen af danskernes oplevelse af Coronakrisen. Resultater fra målingen er blandt andet blevet bragt på forsiden af dagbladet Børsen – læs mere på https://borsen.dk/nyheder/politik/danskernes-stotte-til-mette-fs-coronakurs-siver-og-flere-modes-nu-med-andre-mennesker.

Du kan også læse hele rapporten for målingen her.

Ugens måling har blandt andet fokus på forbrug samt miljø og bæredygtighed i lyset af coronakrisen – og ikke mindst på danskernes sommerferieplaner.

Hovedfund i ugens måling er blandt andet at:

  • Danskerne er mindre bekymrede end i de tidlige faser af krisen: På alle andre punkter end økonomi og jobsituation er danskerne mindre bekymrede end i tidligere faser af krisen. Således er bekymring for smitte faldet og bekymring for sundhedsvæsenets kapacitet er faldet.
  • Forbruget fra privatpersoner bliver markant lavere i dette års maj og juni..43 pct. af danskerne forventer at bruge færre penge i maj i år end de gjorde i 2019. 37 pct. forventer det samme i juni.
  • Danskerne ser mere positivt på verdens miljømæssige tilstand om 3 år end de gjorde blot 5 måneder tidligere. Danskerne ser mere positivt på verdens miljømæssige og sociale tilstand om 3 år end de gjorde blot 5 måneder tilbage. I Moos-Bjerres Sustainometerundersøgelse i november 2019 mente 27 pct., at verdens miljømæssige situation ville være bedre om 3 år. Nu er det 38 pct.
  • Danskerne har en vis betalingsvillighed ift. mere klimavenlige løsninger. Betalingsvilligheden er dog faldet lidt siden tiden før coronakrisen. Konkret gælder det fx for denne uges måling sammenlignet med Moos-Bjerres Sustainometerundersøgelse fra november 2029, at 13 procent færre vil betale mere for bæredygtig investering i deres pensionsopsparing.
  • Danskerne holder sommerferien i Danmark i år. 85 pct. holder i år sommerferie i Danmark og halvdelen af danskerne mener, at deres planer havde været anderledes, hvis coronakrisen ikke var opstået.
  • Danskerne vil fremadrettet bruge mere tid på friluftsliv, familie og film og serier end de tidligere har gjort. Hhv. 33, 29 og 29 pct. af danskerne vil efter coronakrisen fremover bruge mere tid på friluftsliv, familie og serier/film efter coronakrisen, end de gjorde før krisen.

Om undersøgelsen
Moos-Bjerre er gået sammen med Userneeds A/S om at undersøge danskernes oplevelse af coronakrisen uge for uge. Undersøgelsen er er en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit på 1.000 danskere. Den gennemføres ugentligt for at følge udviklingen i danskernes bekymringer, adfærd og tanker under coronakrisen.

Oplevelse af coronakrisen
graf tilfredshed med Mette Frederiksen