Moos-Bjerre har undersøgt kendskab til og brug af Museum Østjylland – Kulturhuset i Randers

29.04.2022

Moos-Bjerre har kortlagt borgernes oplevelser, erfaringer, brugsmøntre, behov, udbytte og ønsker til fremtiden. Desuden afdækker undersøgelsen borgernes fysiske og digitale kulturvaner, deres fritidsinteresser samt deres opfattelse af Museum Østjylland – Kulturhuset i Randers. Vidensgrundlaget er skabt med henblik på at kunne arbejde med borgernes kendskab og kendskabsgrad i forhold til Museum Østjylland og inddrager kun borgere i Randers Kommune, idet der er særligt fokus på at øge kendskabet inden for kommunens grænser.

Undersøgelsen bygger på en bred, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 400 borgere i Randers Kommune.

Der er desuden foretaget en statistisk vejning af besvarelserne for at sikre undersøgelsens repræsentativitet i forhold til køn, alder og uddannelsesniveau, således at besvarelserne afspejler fordelingerne i populationen af borgere i Randers kommune.

Herunder ses et lille udpluk af undersøgelsens resultater med hensyn til respondenternes kendskab til og brug af Museum Østjylland – Kulturhuset i Randers.

statistik museum østjylland
Undersøgelse museum østjylland