Vinderne af Moos-Bjerre Survey Competition er fundet

Vi, i Moos-Bjerre, igangsatte i efteråret vores helt egen konkurrence under navnet Moos-Bjerres Survey competition. Konkurrencen havde til formål at belønne ambitiøse og metodestærke studerende for deres evner til at se på aktuelle og relevante emner gennem innovative survey-designs.

Vi vurderede de studerende på deres evne til at komme på nyskabende spørgsmålsformuleringer, kreative svarkategorier eller velgennemtænkte surveyeksperimenter, der måler befolkningens holdninger på nye måder.

Vi modtog en række gode ansøgninger fra ambitiøse studerende. I blandt dem har vi udpeget en første-, anden- og tredjeplads.

  • Førstepladsen er gået til en statskundskabsstuderende, som ønsker at lave en undersøgelse af danskernes internetsikkerhed i forhold til hacking.
  • Andenpladsen er gået til tre sociologistuderende, som ønsker at undersøge forholdet mellem klimabekymring, streamingforbrug og alder.
  • Tredjepladsen er gået til tre sociologistuderende, som ønsker at undersøge, hvem danskerne mener bærer det største ansvar for at sænke Danmarks samlede klimaaftryk og holde det op i mod deres niveau af bekymring for vores aftryk på klimaet for kommende generationer.

Alle vinderne er efterfølgende blevet indbudt til en sparringstime med Moos-Bjerres erfarne og dygtige konsulenter. Udover en sparringstime med Moos-Bjerres konsulenter får vinderne også stillet deres survey-spørgsmål til 1000 repræsentative danskere. Resultaterne fra de tre vinders spørgsmål vil blive udgivet, når de er færdigbehandlet.

Tak til Københavns Universitet for det gode og tætte samarbejde. Vi glæder os allerede til at afholde Moos-Bjerres Survey Competition næste år!