Undersøgelse af folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Betalingsvillighedsundersøgelsen er gennemført på Moos-Bjerre’s eget initiativ med det primære formål at bidrage med et borgerperspektiv til den aktuelle ekspertpræget debat om biblioteker. Vi har spurgt i alt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere. Vi finder en gennemsnitlig værdisætning af folkebibliotekerne på 658 kr. pr. skatteborger eller 2,8 mia. kr. på samfundsniveau. Det er henholdsvis 63 kr. eller 268 mio. kr. højere end det faktiske nettodriftsudgiftsniveau i dag.

Læs den fulde rapport her: Bibliotekernes værdi målt som betalingsvillighed

moos-Bjerre logo lav tillid borgerperspektiv vælgeradfærd