Moos-Bjerre søger en chefkonsulent e.l. med gode salgs- og lederkompetencer

Moos-Bjerre søger en ambitiøs og driftsikker chefkonsulent med solide metodiske kompetencer, et stærkt projektledergen samt erfaring med salg og vækst samt interesse for ledelse og forretningsudvikling.

Du skal tage ansvar, sælge og lede analyseprojekter og bidrage til den fortsatte udvikling af Moos-Bjerre. Din præcise titel og ansvar aftales afhængig af din erfaring og dine ambitioner. Men den rette kandidat vil vi være åbne for at tale om et forløb, hvor vi afprøver dit partnerpotentiale. Starttidspunkt efter nærmere aftale.

Hvem er vi?
Moos-Bjerre er en voksende analyse- og konsulentvirksomhed med spændende opgaver og højt til loftet. Vi er metodestærke og rådgiver om evaluering, strategiudvikling og generel analyse- og vidensarbejde.

Vi arbejder med hele palletten af samfundsvidenskabelige metoder. Herunder især fokusgruppeinterviews, personlige interviews, spørgeskemaundersøgelser og registerbaserede analyser. Vores analyser kvalificerer beslutnings- og udviklingsgrundlaget for ledere, politikere og bevillingsgivere, og hjælper dem med at agere og sætte dagsorden. Vore kunder kommer især fra det offentlige og fra civilsamfundet, f.eks. ministerier, kommuner, regioner, foreninger, fonde, biblioteker, skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter samt et stigende antal private virksomheder.

Se vores hjemmeside for mere om kunder og eksempler på opgaver og rapporter. Vi bor på Vartov – i hjertet af København – med udsigt til Københavns Rådhus.

Som chefkonsulent hos os vil du blive en del af en professionel arbejdsplads med et højt fagligt og udviklende miljø. Vi har stort engagement i opgaveløsningen og for hinanden.

Hvad tilbyder vi?

 • Mulighed for at bruge dine analytiske og metodiske kompetencer og for at arbejde med salg, ledelse og forretningsudvikling i en virksomhed i vækst.
 • En varieret arbejdsdag, hvor du er involveret i forskellige arbejdsopgaver fra salg til leverance og i hele projektcyklussen fra personligt salg og tilbudsskrivning, design og planlægning over dataindsamling/interview til analyse og afrapportering. Du vil ligeledes møde og være i dialog med en bred kundeportefølje fra forskellige organisationer og sektorer.
 • Du vil være involveret i ledelse af virksomheden, og du vil både lede andres opgaveløsning og selv deltage i udførelsen af opgaver. Vi giver en høj grad af ansvar, tillid og frihed.
 • Du vil blive en del af en mindre virksomhed, hvor vi gør en dyd ud af at lade hierarki og lange beslutningsgange fylde så lidt som muligt.
 • At indgå i et stærkt team med gode kollegaer i både chefer, konsulenter, timelønnede og praktikanter, der går op i at løse opgaverne bedst muligt og i at have det sjovt sammen imens.
 • Konkurrencedygtige løn – og ansættelsesforhold og arbejdsplads midt i København.

Hvad lægger vi vægt på?
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig baggrund, at du har min. 5 års erfaring fra stat, kommune, andre organisationer eller andre konsulentvirksomheder, og at du har erfaring med ledelse, salg og forretningsudvikling, herunder gerne opsøgende salg. Det er vigtigt, at du besidder følgende evner og indstilling:

 • Du brænder for og er god til at tænke og arbejde analytisk og metodisk. Du har styr på din ”metodiske værktøjskasse” og du kan tilrettelægge, gennemføre og afrapportere kvantitative såvel som kvalitative analyser af høj kvalitet.
 • Du er en god projektleder, der både tager ansvar for, at de enkelte delopgaver i en analyseproces altid bliver løst bedst muligt og til tiden, og som samtidig har blik for at skabe fremdrift og sammenhæng i hele projektet.
 • Du er god til at skrive og formidle klart, korrekt og forståeligt – også selv om emnet er komplekst.
 • Du trives med en varieret arbejdsdag, hvor du skal løse vidt forskellige opgaver for meget forskellige kunder – nogle gange med korte deadlines.
 • Du er udadvendt og løsningsorienteret, og du har lyst til et job, der omfatter kunde- og relationspleje samt salg.
 • Du er motiveret for at bidrage til og tage ansvar for yderligere vækst og succes.
 • Du har godt humør og socialt engagement, og du har lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor vi engagerer os i hinanden. Du er en god holdspiller, der også kan arbejde selvstændigt.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Send din skriftlige ansøgning inklusiv CV og eksamenskarakter fra universitetet senest mandag den 5. september 2022. Ansøgningen sendes til: michael@moos-bjerre.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Michael Moos-Bjerre på samme mail eller på 2624 6806.

Moos-Bjerre arbejder for ministerier, kommuner, regioner, foreninger, fonde, private virksomheder, biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi gennemfører kvantitative analyser på survey-, database-, registerdata og økonomiske nøgletal. Kvalitative analyser baserer vi typisk på person- og fokusgruppeinterviews. Vi bistår også med proces, formidling og dashboards. Se mere på moos-bjerre.dk.