Christian Lykkeby Olsen

Baggrund

Christian Lykkeby Olsen er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med specialisering i Evaluativ viden. Christian var ansat i Moos-Bjerre fra 2016 til 2019 som både studentermedhjælper og juniorkonsulent. Herudover har Christian erfaring fra centraladministrationen som praktikant i Sundheds- og Ældreministeriet samt student og fuldmægtig i Økonomistyrelsen.

Ekspertise

Christian trækker på en bred og dokumenterbar erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode samt projektstyring, herunder evalueringsdesign og
budgetanalyser. Han har deltaget som projektleder i en lang række forskellige undersøgelser og har derigennem opbygget solid erfaring med mange metoder
og alle faser i et undersøgelsesforløb.

Projekter

Christian har blandt andet været med på følgende projekter:

  • Evaluering af Medvind I Østerbyen
  • Økonomisk og organisatorisk analyse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig
  • Undersøgelse af Bibliotek og Borgerservice i Nordfyns Kommune

Christian kan kontaktes på christian@moos-bjerre.dk eller 2785 2677

Christian Lykkeby Olsen