Undersøgelse af professionelle aktører for Det Kriminalpræventive Råd

Moos-Bjerres gennemførte kortlægning af Det Kriminalpræventive Råds’ samarbejder med professionelle aktører. Det er gjort med det formål at kvalificere rådets arbejde med denne målgruppe og belyse, hvorvidt DKR bidrager til, at de professionelle aktører kan forebygge kriminalitet.

Undersøgelsen er baseret på gennemgang af materialer fra DKR’s sekretariat om samarbejder, kontakter og dialog. Der er desuden gennemført kvalitative interviews med medarbejdere i DKR, kvalitative interviews med professionelle aktører samt spørgeskemaundersøgelse blandt øvrige professionelle aktører i Danmark.

Undersøgelsen blev afrapporteret i et metodenotat samt en database over professionelle aktører.

Logo Det Kriminalpræventive Råd