Project Description

Moos-Bjerres gennemførte kortlægning af DKR’s samarbejder med professionelle aktører med det formål at kvalificere rådets arbejde med denne målgruppe og belyse, hvorvidt DKR bidrager til, at de professionelle aktører kan forebygge kriminalitet.

Undersøgelsen er baseret på gennemgang af materialer fra DKR’s sekretariat om samarbejder, kontakter og dialog, kvalitative interviews med medarbejdere i DKR, kvalitative interviews med professionelle aktører samt spørgeskemaundersøgelse blandt øvrige professionelle aktører i Danmark.

Undersøgelsen blev afrapporteret i et metodenotat samt en database over professionelle aktører.