Evaluering af Alle Unge Med i Fællesskabet for DUF

Moos-Bjerre har over en periode på 3 år evalueret Dansk Ungdoms Fællesråds fællesskaberuddannelse ’Alle Unge Med i Fællesskabet’. Uddannelsen er et initiativ, der skal hjælpe fællesskaber med at inkludere flere underrepræsenterede unge, som ikke deltager i foreningslivet, i lokale demokratiske fællesskaber.

Uddannelsesforløbet fandt sted over tre omgange i 2019, 2020 og 2021. Her har Moos-Bjerre interviewet og foretaget spørgeskemaundersøgelse med frivillige, der har deltaget i de forskellige undervisningsforløb. Derudover foretog Moos-Bjerre interviews med underrepræsenterede unge, der var blevet rekrutteret i fællesskaber efter deres deltagelse i ’Alle Unge Med i Fællesskabet’. Den kvalitative metode muliggjorde at få dybdegående viden om deltagernes oplevelser og erfaringer med uddannelsesforløbet.

Analysen afdækkede uddannelsens udvikling samt deltagernes motivation, udbytte og vurdering af uddannelsesforløbet, ’Alle Unge Med i Fællesskabet’. Ud fra analysen formulerede Moos-Bjerre en huskeliste til DUF’s fremtidige arbejde med at inkludere underrepræsenterede unge i fællesskaber. Den samlede evaluering bidrog til læring for DUF om, hvordan de i foreningen kan være med til at skabe mere mangfoldighed i demokratiske fællesskaber.

DUF logo Alle Unge Med i Fællesskabet