Effektmåling af biblioteker

25 biblioteksvæsener følger nøje med i deres resultater og brugeroplevede værdi ved hjælp af Moos-Bjerre bibliometermålinger. Bibliometermålingerne fungerer som en temperaturmåler, der i ét enkelt udtryk sammenfatter, hvad bibliotekets værdi og effekt er for brugerne. Mere end 100.000 biblioteksbrugere har besvaret det anvendte spørgeskemakoncept.

I foråret 2015 har Moos-Bjerre foretaget brugerundersøgelser blandt otte biblioteker og over 8.000 brugere. Heriblandt har fire af bibliotekerne fået lavet en bibliometerundersøgelse.

Bibliotekerne følger udviklingen ved jævnligt at gentage målingerne. Målingerne danner grundlag for kvalitetsudvikling af bibliotekernes ydelser til brugerne.

Bibliometerundersøgelsen er et brugerbaseret effektstyringsredskab, der giver værdifulde inputs til styring og kvalitetsudvikling. Bibliometeret måler effekt forstået som den brugeroplevede værdi, som biblioteket tilfører sine brugere gennem materialetilbud, formidling i bred forstand, oplysning, kulturelle aktiviteter og arrangementer mv.

Bibliometeret giver desuden styringsrelevant ledelsesinformation om, hvilke effekter samt hvilken værdi bibliotekerne skaber for brugerne samlet set og for udvalgte målgrupper.

Samtidig giver målingerne mulighed for benchmark både til andre kommuners biblioteksvæsener og internt mellem de forskellige biblioteker i den pågældende kommune.

I 2015 foretog Moos-Bjerre målinger for følgende biblioteksvæsener:

KøgeBibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne

Holbæk Bibliotek

HvidovreBibliotekerne

Lejre Bibliotekerne

Skive Bibliotek

Glostrup Bibliotek

Ishøj Bibliotek

Gladsaxe Bibliotek

Læs mere om bibliometermålinger her.

Bibliometermålinger