Interessentanalyse for Egmont Fonden

Moss-Bjerre har for Egmont Fonden gennemført en interessentanalyse, der tager status på fondens synlighed og kvalificerer fondens kommunikations- og interessentarbejde.

Analysen skulle kvalificere fondens indsats ved for det første at undersøge fondens synlighed samt ved at afdække styrker og svagheder ved det brand, der knytter sig til fondens almennyttige arbejde. Analysen byggede på 25 kvalitative interviews samt en spørgeskemaundersøgelse blandt Egmont Fondens interessenter, som har dannet grundlag for bl.a. et analysenotat samt en to-pager målrettet fondens bestyrelse.

Desuden har Anders Kragh i slutningen af processen faciliteret en workshop for relevante medarbejdere i fonden samt 3 kommunikationseksperter. Formålet var her at danne et beslutningsgrundlag for deres fremadrettede kommunikationsindsats.

Egmont fonden logo håndsrækning børnetopmøde