Evaluering af regionale studievalg

For Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har Moos-Bjerre gennemført en stor dataindsamling og baggrundsanalyse. Formålet var at levere data og grundlæggende analyse til ministeriets evaluering af de syv regionale studievalgscentre.

Vi har i forestået dataindsamling blandt stratificeret stikprøveudtag på 23.000 personer på afsluttende del af gymnasial ungdomsuddannelse og nyligt afsluttede erhvervsuddannelser. Der blev opnået besvarelse fra godt 9.200 unge svarende til en svarprocent på 40%. Leverancen til ministeriet bestod af vægtede datafiler og tabelrapporter.