Project Description

Denne undersøgelse er udført af Moos-Bjerre A/S for Favrskov Kommune og har haft til formål at måle forbrugs– og adfærdsvaner i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling blandt borgere bosat i Favrskov Kommune samt borgernes vurdering af Favrskov Kommunes grønne omstilling.

Undersøgelsen har dertil haft til formål at måle, hvordan borgerne i Favrskov kommune placerer sig i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling sammenlignet med den brede danske befolkning.