Project Description

Julie Schroeder

Baggrund

Julie er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet (2013-2019) med specialisering i kvantitativ metode og politisk adfærd med supplerende studier på Roskilde Universitet og Universität Mannheim i Tyskland.

Julie er desuden ekstern lektor i Videnskabsteori og Metodologi på Københavns Universitet og har været ansat i Moos-Bjerre siden 2015 som både konsulent, juniorkonsulent og studentermedhjælper hos Moos-Bjerre. Herudover har hun blandt andet erfaring fra praktikophold i Udenrigsministeriet.

Ekspertise

Julie trækker på stor og dokumenterbar erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode samt projektstyring. Hun har deltaget som projektleder i en lang række forskellige undersøgelser og har derigennem opbygget solid erfaring med mange metoder og alle faser af en undersøgelse.

Projekter

Julie har blandt andet været projektleder på: