Afdækning af offentlige aktørers erfaringer med borgerinddragelse inden for klimaområdet for Københavns Kommune 

I vinteren 2021 foretog Moos-Bjerre en undersøgelse for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Kommunen skal i de kommende år arbejde med udviklingen af en ny klimaplan, der skal indeholde en målsætning om, at CO2-udledninger fra borgernes forbrug i 2035 skal halveres.

Københavns borgere skal inddrages i processen med at udvikle den nye klimaplan. Derfor hjalp Moos-Bjerre med at afdække forskellige offentlige aktørers erfaringer med borgerinddragelse på klimaområdet. Formålet med undersøgelsen var at skabe det bedste grundlag for at igangsætte den rette borgerinddragelse.

For at afdække erfaringerne foretog Moos-Bjerre en udførlig desk research og en række kvalitative interviews med forskere og eksperter i borgerinddragelse samt interviews med forskellige projektledere, klimakoordinatorer og eksterne evaluatorer, der har erfaring med at udføre borgerinddragelse.

Undersøgelsen mundede ud i et notat med 12 forskellige cases af offentlige aktører, der har forskellige tilgange til og erfaring med borgerinddragelse. Notatet belyser styrker og svagheder ved forskellige tilgange til borgerinddragelse. Derudover indeholder notatet beskrivelser af udsagn fra forskere og eksperter inden for området.

KK logo klimaområdet