Project Description

Kommunalvalgsundersøgelse 2017:

Moos-Bjerre gennemførte i forbindelse med kommunalvalget i november 2017 en stor undersøgelse blandt et bredt udsnit af den danske befolkning. Undersøgelsen satte blandt andet fokus på vælgervandringer, holdning til det kommunale serviceniveau samt oplevelse af indflydelse i lokaldemokratiet.