Undersøgelse af rigets tilstand

Den danske befolkning har lav tillid til de folkevalgte politikere og det politiske system. Det viser Moos-Bjerre Analyses undersøgelse Rigets Tilstand gennemført i foråret 2014.

Undersøgelsen viser, at befolkningen særligt har lav tillid til folketingspolitikerne. Der er således kun 19 %, der har svaret, at de har tillid til folketingspolitikerne. Folketingspolitikerne er således den gruppe af folkevalgte som færrest vælgere har tillid til.

Tilliden til EU-parlamentarikerne og kommunalpolitikkerne er dog også bekymrende lav med henholdsvis 22% og 26%.

Undersøgelsen viser, at det særligt er blandt ledige og folk uden uddannelse, at tillidsproblemerne er størst. Blandt de ledige er der eksempelvis kun 8 %, der mener, at man kan stole på folketingspolitikerne.

Den del af befolkningen, der ikke har gennemført videre uddannelse efter folkeskolen, har markant mindre tillid til politikkere end folk med enten ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Blandt dem, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, er der således kun 9 %, der mener man kan stole på folketingspolitikere.

Moos-Bjerre Analyses måling af rigets tilstand

Resultaterne er baseret på en undersøgelse, som Moos-Bjerre Analyse har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskerne via vores Danmarkspanel.

Vi måler her løbende rigets tilstand ud fra befolkningens:

  • Helbredsoplevelse
  • Lykkefølelse
  • Generelle tillidsniveau
  • Oplevelse af tryghed
  • Tillid til politikere og det politiske system
  • Vurdering af privatøkonomi og samfundsøkonomi
  • Tilfredshed med og tryghed i arbejdsliv

For hver af disse områder er der opstillet flere indikatorer, der hver især og samlet giver et aktuelt billede af situationen i Danmark på disse områder.

moos-Bjerre logo lav tillid borgerperspektiv vælgeradfærd