Moos-Bjerre har evalueret foreningen Skyggebørns støtte til børn i sorg.

Evalueringen kombinerer interviews med de børn og unge, der deltager i foreningens gruppesamtaler og aktiviteter og observation af samtalerne og aktiviteterne. Derudover gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt børnene og de unge om deres oplevede udbytte af aktiviteterne.

Evalueringen afrapporteredes i en samlet rapport til foreningen.

Foreningen skyggebørn logo - Evaluerin