Sustainometeret 2020

Hvert år foretager Moos-Bjerre en Sustainometermåling for at undersøge danskernes holdninger og vurderinger i forhold til bæredygtighed. Med Sustainometeret kan vi følge udviklingen i danskernes forhold til bæredygtighed, og denne Sustainometermåling for 2020 er den første i rækken.

Sustainometeret beskriver bl.a. danskernes holdninger og forhold til FN’s 17 bæredygtighedsmål og vores vilje til at betale for og handle for at understøtte en bæredygtig omstilling. Derudover kan vi med Sustainometeret påvise forskelle og ligheder mellem forskellige befolkningsgruppers holdninger og prioriteringer.

Nogle af de vigtigste konklusioner fra Sustainometeret 2020 er:

  • De fleste danskere (51 pct.) har hørt om FN’s 17 bæredygtighedsmål, men kender dem derudover ikke så godt.
  • Bekæmpelse af klimaforandringer er det af FN’s bæredygtighedsmål, som danskerne prioriterer højest.
  • Danskerne vil gerne betale for bæredygtighed. F.eks. vil de fleste danskere gerne betale mere for konkrete ydelser, hvis de til gengæld er mere bæredygtige. F.eks. vil 67 pct. gerne betale mere i affaldsafgift.
  • Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder og yngre og ældre danskere prioriterer og ser på bæredygtighedsdagsordenen. Kvinder er f.eks. mere villige til at betale for bæredygtighed end mænd, og de yngre prioriterer klima og bæredygtighed højere end de ældre.

Sustainometeret er en meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af danskere over 15 år. Besvarelserne blev indsamlet i slutningen af 2019, og 1087 besvarelser indgik. Du kan læse mere om Sustainometeret og dykke ned i udvalgte resultater ved at klikke her. Hvis du derudover har spørgsmål til Sustainometeret eller ønsker flere resultater, er du velkommen til at kontakte Moos-Bjerre.

figur danskernes holdninger
Måling danskernes holdninger sustainometeret bæredygtghedsdagsordenen