Moos-Bjerre hjælper TrygFonden med at formulere ny forsknings- og vidensstrategi

08.04.2022

I de kommende måneder skal Moos-Bjerre A/S bistå TrygFonden i udarbejdelsen af fondens nye forsknings- og vidensstrategi. Vi skal bl.a. hjælpe fonden med skabe et vidensgrundlag for den nye strategi og med at omsætte denne viden i strategiske målsætninger.Anders Kragh, Partner i Moos-Bjerre udtaler følgende om opgaven: “Igennem de senere år har fondenes rolle i samfundet ændret sig og flere fonde påtager sig en mere aktiv rolle for at bidrage til at løse store samfundsudfordringer. I den sammenhæng er forskning og viden et vigtigt redskab, og TrygFonden er en af de fonde, der er gået forrest i forhold til at bringe viden i spil og skabe positive forandringer i praksis. Det er derfor utroligt spændende for os at få mulighed for at hjælpe TrygFonden med at udvikle deres nye forsknings- og vidensstrategi.” I forbindelse med strategiarbejdet skal Moos-Bjerre bl.a.:
  • kortlægge videnshuller og -behov på fondens støtteområder,
  • indsamle inspiration fra national og international best practice i forhold til styring af forsknings- og vidensaktiviteter og
  • belyse samfundsimpacten af forskellige forsknings- og vidensopbygningsaktiviteter, som TrygFonden har støttet.
Analyserne vil bl.a. trække på indsigter fra videnssociologi og det anerkendte Research Excellence Framework fra det Engelske Forskningsråd. TrygFondens nye forsknings- og vidensstrategi skal afspejle målsætninger defineret i TrygFondens nye strategiprogram “Sammen skaber vi tryghed”. Det nye strategiprogram træder i kraft i år, og den fortsatte mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFondens arbejde er og skal fremadrettet være baseret på et stærkt vidensgrundlag. Derfor støtter fonden hvert år anvendelsesorienteret forskning og vidensproduktion, der kan gøre en forskel i borgeres hverdag.