Analyse af ændringer på udvalgte jobfunktioner inden for lufthavnsuddannelserne

Moos-Bjerre har i efteråret 2021 gennemført en analyse for Transporterhvervets uddannelser. Den identificerer og afdækker udviklingstendenserne på lufthavnsområdet for de kommende år for hermed at kunne tilrettelægge undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) så kompetencekrav og uddannelse stemmer overens.

I denne forbindelse afdækker analysen både kendte og forventede krav til de udvalgte jobfunktioner i lufthavnen. Dem sammenholder herefter disse med de eksisterende AMU-uddannelser for at undersøge, hvorvidt der er behov for revidering eller udvikling af nye AMU-uddannelser.

Alt dette mundede ud i anbefalinger herom. Således at de relevante AMU-uddannelser er opdaterede og relevante når lufthavnene identificerer et uddannelsesbehov.

Analysen inkluderer observationsbesøg, interviews med medlemmer af brancheudvalget for lufthavnsuddannelserne. Desuden interviews med ledere, mellemledere og medarbejdere fra forskellige lufthavne i Danmark.