Brugerundersøgelse af Videnscenter om handicaps vidensformidling

I efteråret 2021 foretog Moos-Bjerre en brugerundersøgelse af vidensformidlingen hos Videnscenter om handicap. Brugerundersøgelsen havde til formål at bidrage til at styrke og målrette Videnscenter om handicaps vidensformidling. Det ved at indhente viden om, hvilke behov og ønsker Videnscenter om handicaps målgrupper har til faglig vidensformidling bredt og videnscentrets formidlingsarbejde specifikt.

I brugerundersøgelsen foretog Moos-Bjerre en række kvalitative interviews med udvalgte aktører på policy- og praksisniveau inden for beskæftigelses-, uddannelses og skole-, social- og fritidsområdet samt aktører fra handicaporganisationer. I interviewene blev aktørernes vidensbehov samt præferencer for videnskanal, videnstype og vidensformat afdækket.

Undersøgelsen mundede ud i en række analytiske dimensioner om videnspræferencer. Herunder en typologi med 4 arketyper, der indfanger videnscentrets brugere og potentielle brugeres videnspræferencer. Derudover indeholdt undersøgelsen en dybdegående analyse af aktørernes præferencer på de forskellige områder gennem beskrivelser, analyse, udsagn og opstilling af dimensioner. Endvidere gav undersøgelsen indsigter og opmærksomhedspunkter om videnscentrets profil og positionering på vidensformidlingsområdet.

logo videncenter om handicap