Vejledning i brug af interaktivt data-værktøj

Adgang til værktøjet

Værktøjet kan tilgås ved at gå ind på addressen msvar.dk/friluftsliv. Hvis man ikke allerede er logget ind, skal man indtaste brugernavn og adgangskode, hvorefter man bliver stillet videre. Alt efter datamængde kan man risikere at skulle vente et par sekunder, inden alt indholdet på siden er hentet.

Brug af værktøjet

I værktøjets første fane har man mulighed for at se fordelinger af de forskellige variable i spørgeskemaet. Som udgangspunkt er vist, hvor ofte respondenterne har været aktive i sommerhalvåret.

Den første tabel viser antal respondenter i de forskellige kategorier, mens den nederste viste tabel viser den procentuelle fordeling.

Som udgangspunkt er alle tal vægtede, men dette kan ændres ved at fjerne fluebenet i “Vis vægtede tabeller”. Tallene er vægtede således, at de afspejler den danske befolkning over 18 år på køn, alder, uddannelse, indkomst, herkomst, civilstand og geografi.

For nogle spørgsmål/variable kan man være interesserede i at se gennemsnittet fx for alder. Dette kan gøres ved at vælge “Beregn variabel numerisk”. Dette vil vise en tredje tabel under de to første, der viser den gennemsnitlige værdi af variablen.

Det er også muligt at slå kategorier sammen i tabellerne, men der kan kun laves en gruppe af kategorier af gangen. Ønskes flere grupperinger af kategorier skal processen gentages for hver gruppering. Dette gøres under “Slå kategorier sammen”.

Nederst i den første fane findes en tilsvarende liste med variable. Når der vælges en variabel her, vises krydstabeller med den variabel, der er valgt i øverste liste.

Segmentudvægelse

Det er muligt at opdele data i segmenter. Som udgangspunkt er det muligt at vælge mellem 12 forskellige segmenter, fx 18-29 årige mænd. Dette gøres i menuen “Vælg segment:”. Hvis man ønsker at benytte en anden segmenteringsvariabel, kan dette gøres i fanen “Segmentudvælgelse”.

Download af data

Der er mulighed for at hente dels de viste tabeller, dels alt data fra undersøgelsen i Excel-format. Dette gøres under “Diverse downloads”.

Aktivitetsoversigter

Der er en dedikeret fane med aktivitetsoversigt for spørgsmålet om, hvor ofte respondenterne har lavet en given aktivitet i sommerhalvåret.

Friluftsapp

Endelig findes en fane, hvorfra man kan få admin-adgang til friluftsapp’en og se antal brugere og registreringer.

For spørgsmål skriv til avr@moos-bjerre.dk