Danskernes oplevelse af coronakrisen – uge 5

08.02.2021

Danskernes opbakning til Mette Frederiksens håndtering af coronasmitten er fortsat faldende. I marts-maj mente i gennemsnit hele 81 pct. af danskerne, at Mette Frederiksen havde håndteret situationen ”godt eller meget godt”. Herefter er andelen faldet gradvist med et lavpunkt i februar 2020, hvor kun 65 pct. af danskerne angiver dette. Derudover beskriver en stigende andel regeringens coronatiltag som ”for vidtgående”. I marts-maj mente 11 pct, at tiltagende var ”for vidtgående”. Men i september er dette tal steget til 20 pct. af befolkningen. Det viser den seneste måling af danskernes oplevelse af coronakrisen. Derudover viser målingen at:

  • Meget få nægter at blive vaccineret: Kun 9 pct. af danskerne vil ikke lade sig vaccinere mod corona. Et stort flertal af danskerne (87 pct.) vil desuden fortsætte med at efterleve restriktioner og anbefalinger, selv efter de er blevet vaccinerede. Et flertal på 60 pct. er tilfredse med myndighedernes udrulning af vaccinerne. Samme tilfredshedsniveau ses i vurderingen af myndighedernes evne til at skaffe vacciner til Danmark. 26 pct. af danskerne er derimod utilfredse med EU’s ageren i forhold til at skaffe vacciner til EU-lande.

  • Danskerne er splittede i forhold til vaccinepas: Befolkningen er meget splittede ift. vaccinepas. Ca. 48 pct. er ”enige eller meget enige” i, at der bør udstedes et vaccinespas, der giver personer, der er blevet vaccineret mod corona, tidligere adgang til restauranter, kulturelle tilbud o.l, også selv om disse er lukkede for den øvrige befolkning. 31 pct. er ”overvejende uenige eller uenige” i dette, og 29 pct. finder det urimeligt at udstede vaccinepas. Endelig mener 48 pct., at det er nødvendigt at udstede et vaccinepas for at hjælpe erhvervs- og kulturlivet.

  •  Stigende utilfredshed med kvaliteten af online undervisning i skoler: Færre forældre mener, at den digitale hjemmeundervisning, som deres barn modtager, har god kvalitet. 44 pct af forældre med børn i grundskole eller på ungdomsuddannelse er ”enige eller helt enige”, at den digitale hjemmeundervisning har god kvalitet. Dette er et fald på 12 procentpoint i forhold til gennemsnittet i perioden marts til maj (56 pct). Ligeledes mener færre forældre, at deres barn har fået et tilstrækkeligt fagligt udbytte af digital hjemmeundervisning. Kun 33 pct. af forældre er ”enige eller helt enige” i, at deres barn har fået et godt fagligt udbytte af digitalundervisning. Det er fald på 18 procentpoint i forhold til gennemsnittet for perioden marts til maj.

Du kan også læse rapporten for målingen her.

Graf danskernes opbakning

Om undersøgelsen
Moos-Bjerre er gået sammen med Userneeds A/S om at undersøge danskernes oplevelse af coronakrisen uge for uge. Undersøgelsen er er en rundspørge blandt et repræsentativt udsnit på 1.000 danskere, som gennemføres ugentligt for at følge udviklingen i danskernes bekymringer, adfærd og tanker under coronakrisen.

Du kan læse alle de tidligere ugers målinger her: uge 13, uge 14, uge 15, uge 16, uge 17, uge 18, uge 19, uge 20, uge 21, uge 22, uge 23, uge 24, uge 25, uge 26, uge 27 og uge 28.

Forside på undersøgelse Genåbning danskernes opbakning jobsikkerheden hjælpepakker lokalt indrejserestriktioner