Moos-Bjerre evaluerer Småbørnsløftet

14.02.2020

Hvordan kan en bevægelse drevet af løftegivere skabe samfundsmæssig forandring? Og hvilken rolle spiller en dedikeret sekretariatsfunktion i forhold til at drive og understøtte bevægelsens aktiviteter? Det og meget andet skal Moos-Bjerre belyse i den evaluering af Småbørnsløftet, som vi netop har igangsat for Tænketanken DEA. Evalueringen gennemføres bl.a. ved hjælp af kvalitative interviews med repræsentanter for de kommuner og andre organisationer, der har afgivet Småbørnsløftet.

Læs mere om Småbørnsløftet her.

Moos-Bjerre har tidligere evalueret og opsamlet erfaringer med at skabe samfundsforandringer i alliancer og partnerskaber på tværs af sektorer og organisationer. Vi har bl.a. gennemført

Småbørnsløftet tænketanken DEA
småbørnsløftet Tænketanken DEA
småbørnsløftet Tænketanken DEA