Moos-Bjerre måler danskernes bæredygtighed med Sustainometeret 2020

17.02.2020

Moos-Bjerre lancerer i denne uge Sustainometeret. Sustainometeret tager temperaturen på danskernes holdning til og prioritering af bæredygtighedsdagsordenen. Sustainometeret viser bl.a., at:

  • De fleste danskere (51 pct.) har hørt om FN’s 17 bæredygtighedsmål, men kender dem derudover ikke så godt.
  • Bekæmpelse af klimaforandringer er det af FN’s bæredygtighedsmåll, som danskerne prioriterer højest.
  • Danskerne vil gerne betale for bæredygtighed. F.eks. vil de fleste danskere gerne betale mere for konkrete ydelser, hvis de til gengæld er mere bæredygtige. F.eks. vil 67 pct. gerne betale mere i affaldsafgift.
  • Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder og yngre og ældre danskere prioriterer og ser på bæredygtighedsdagsordenen. Kvinder er f.eks. mere villige til at betale for bæredygtighed end mænd, og de yngre prioriterer klima og bæredygtighed højere end de ældre.

Du vil snart kunne læse mere om Sustainometeret og dykke ned i udvalgte resultater her på hjemmesiden.

Hvis du ikke kan vente eller allerede nu har spørgsmål til Sustainomteret, er du velkommen til at kontakte Moos-Bjerre.

Tilbage til nyheder

Måling danskernes holdninger sustainometeret bæredygtghedsdagsordenen