Benedicte Jørgensen

Baggrund
Benedicte er praktikant i Moos-Bjerre og læser til dagligt en kandidatgrad i socialvidenskab på Roskilde Universitet.
Erfaring
Benedicte har fra sin tidligere stilling hos Københavns Profetionshøjskole og projektarbejde fra studiet erfaring med indhentning, bearbejdning samt videnformidling af både kvalitative og kvantitative data. Fagligt har hun interesse i socialområdet især uddannelsessystemet og den social mobilitet der sker heri.
Kontakt 
Benedicte kan kontaktes på bej@moos-bjerre.dk.