I løbet af marts og april 2019 har Moos-Bjerre udført en omfattende undersøgelse af bibliotek og borgerservice i Nordfyns Kommune med deltagelse fra næsten 1.400 borgere i Kommunen. Undersøgelsen har haft til formål at bidrage med et vidensgrundlag for politisk drøftelse og beslutning om fremtidens model for Bibliotek og Borgerservice i Nordfyns Kommune. Undersøgelsen har således bragt ny viden om brugere og ikke-brugeres biblioteksvaner samt borgernes brug og tilfredshed med borgerservice på baggrund af vejet data, der tilsikrer repræsentativitet i undersøgelsen.  Undersøgelsens datagrundlag baserer sig på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder herunder analyse af registerdata fra Danmarks Statistik, etnoraid, spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews blandt borgere, biblioteksbrugere og interessenter.

Nordfyns Kommune logo - undersøgelse af bibliotek