Opinionsmåling af danskernes parathed til digital postkasse

1 million danskere var ikke klar til den digitale postkasse. Det viste en opinionsmåling, Moos-Bjerre lavede for Danmarks Biblioteksforening sommeren 2014.

Da den digitale postkasse blev obligatorisk 1. november 2014 viste en totalopgørelse, at Moos-Bjerre vurderinger holdt stik.

Det antal danskere, der ikke var klar til at benytte den digitale postkasse 1. november 2014, var således meget tæt på det antal Moos-Bjerre analyse havde vurderet.

Unge er dårligere forberedte

Moos-Bjerre analyse sandsynliggjorde, at særligt unge ikke var forberedte. Det viste sig også efter den 1. november at være tilfældet.

Undersøgelsen viste en positiv sammenhæng mellem alder og hvor mange, der er forberedt. De ældre befolkningsgrupper er bedre forberedt end befolkningsgrupperne under 30 år.

Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der er gjort en væsentlig indsats med at oplyse de ældre – og traditionel mindre digitale befolkningsgrupper – som lader til at have haft en positiv effekt.

Samlede andel, der ikke er forberedte

Undersøgelsen viste, at 23 % af den danske befolkning på 15 år eller derover – svarende til ca. 1 mio. danskere – ikke er helt forberedte på, at alt post fra det offentlige overgår til at være digital post, og at alle derfor skal have en digital postkasse inden den 1. november 2014.

• 9 % har ikke hørt om, at post fra det offentlige bliver digitalt, og at alle derfor skal have en digital postkasse

• 14 % har hørt om det, men er ikke klar over, hvad det betyder for dem

Folk uden uddannelse er ikke forberedte

Undersøgelsen viser, at der er en stor skævhed mellem forskellige befolkningsgrupper, således at folk uden uddannelse er markant mindre forberedte end folk med uddannelse. Eksempelvis er:

• 44 % af dem, der ikke har videre uddannelse efter folkeskolen, ikke helt forberedte til digital postkasse

• 10 % af dem, der har en lang videregående uddannelse, ikke helt forberedte

I denne opinionsmåling, der blev foretaget i sommeren 2014, er der også undersøgt andre områder, som har været grundlaget for følgende pressemeddelelser udsendt af Danmarks Biblioteksforening:

• Biblioteket hjælper flere med at gennemføre en uddannelse – pressemeddelelse fra Danmarks Biblioteksforenig.pdf

• Biblioteket sørger for, at Danmark læser – pressemeddelelse fra Danmarks Biblioteksforening.pdf

Se resultater fra hele undersøgelsen her Resultater fra opinionsmåling sommer 2014, Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening

Moos-Bjerre har lavet undersøgelsen for Danmarks Biblioteksforening. Målingen er foretaget på Epinions Danmarkspanel blandt 1.160 repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover.