Samarbejde med UU-København om aktivitets- og planlægningssystemer til uddannelsesvejledning

For Ungdommens Uddannelsesvejledning i København har Moos-Bjerre forestået en række aktivitetsopfølgnings, elevfordeling- og planlægningssystemer.
Herunder et system der importerer data fra det faglige vejledningssystem og kombinerer dette med registrerede økonomi- og kontraktoplysninger for herefter at kunne generere aktivitets- og budgetopfølgningstabeller og udtræk for områdets forskellige aktiviteter.

I andet særskilt databaseværktøj har vi opbygget system til klassedannelse af nye 10. klasser i Københavns Kommune. Via webapplikationsservice importeres søgedata fra Optagelse.dk for alle elevansøgninger. Herefter foretages optimal elevfordeling efter angivne kriterier og hensyn.