Moos-Bjerre A/S

Analyse- og konsulentfirma


→ Vi leverer vidensgrundlag og rådgivning, der klæder beslutningstagere på til at træffe beslutninger, der skaber den ønskede forskel.
Læs om os.

→ Vi bidrager til en vidensbaseret forbedring af indsats og værdi for samfundet og for vores kunder.
Læs om ydelser og cases.

→ Vores kunder er fra det offentlige, civilsamfundet og private virksomheder.
Læs om kunder.

Udvalgte cases

Nedenfor vises et lille udpluk af de seneste opgaver, som vi har løst.

2022-12-29T14:01:36+01:00

Moos-Bjerre har evalueret McDonald’s Danmarks’ kampagne ‘Happy Meal Readers’. Den handler om at øge læselysten blandt danske børn og skabe hyggestunder mellem børn og forældre gennem højtlæsning. Forældre og

2022-12-29T14:02:54+01:00

Kortlægning af fondspartnerskaber for Novo Nordisk Fonden

Moos-Bjerre har i 2019 gennemført en kortlægning af fondspartnerskaber på det sociale og humanitære område for Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fondens strategi har et stærkt fokus på at samarbejde

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kunder

Vi er stolte af at have hjulpet en lang række indflydelsesrige organisationer, myndigheder og virksomheder

Kvalitativ viden

“Moos-Bjerre er en kompetent analysevirksomhed. De har hjulpet os med at gennemføre fokusgruppeinterviews og levere dybdegående kvalitativ viden”.

Claus Sandvei, Head of Insight, Mediacom Danmark

Vigtig viden om vores kunder

“Moos-Bjerre har tilført os vigtig viden og indsigt gennem en stor analyse af vores kunder. Vi er glade for samarbejdet og sætter stor pris på firmaets store faglighed og høje serviceniveau”.

Antonis Eleftheriou, Siemens A/S

Professionelt og dedikeret

“Moos-Bjerre arbejder professionelt og dedikeret og har
bidraget med vigtig viden om det danske mindretal i Sydslesvig”.

Stort engagement og stor indsigt

“Moos-Bjerre har været dybt engageret i vores medlemsanalyser, hvor de har udført både kvalitative og kvantitative analyser. Begge kvalificerer vores arbejde med medlemsloyalitet.

Vi tilbyder

Vi er eksperter i en bred vifte af ydelser og tilbyder blandt andet

Bruger-, kunde- og borgerundersøgelser

For både offentlige og private ydelser er brugeren, borgeren eller kunden en central aftager. Ved at sætte brugeren, kunden eller borgeren i centrum…

Spørgeskema, undersøgelser og dataindsamling_moos-bjerre

Spørgeskemaundersøgelser og dataindsamling

Spørgeskemaundersøgelser er et af vore kerneområder.Vi har stor erfaring med, at: Formulere spørgsmål, der er let forståelige, hvilket er vigtigt…

Fokusgruppeinterview og personlige interview

Vi har stor erfaring med at udføre fokusgruppeinterview, personlige interview og andre interviewformer og kvalitative metoder. Kvalitative interview giver værdi ved at give…

Statistiske analyser

Statistiske analyser er en af vores kernekompetencer. Analyserne foretages både på baggrund af vores spørgeskemaundersøgelser eller på baggrund af eksisterende data fx fra forskellige registre…

Vi er kendetegnet ved

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed, de skal anvendes i. Der er forskel på, om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk, eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst, som de vedrører.

Vi starter med at spørge

Vi har respekt for den faglighed og viden, der er inden for ethvert område, og vi inddrager den i vores analysedesign. I stedet for blot at give ekspertrådgivning spørger vi de borgere, medarbejdere, kunder mv., der fx bruger den ydelse, der skal evalueres. Det gør vi især ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og personlige interview.

Vi har respekt for kundens virkelighed

Det er vigtigt for os, at vores analyser og undersøgelser passer til den virkelighed, de skal anvendes i. Der er forskel på, om resultaterne skal anvendes overordnet og strategisk, eller om de skal anvendes direkte i en hverdag med tæt konktakt til borgere og kunder. Resultaterne skal kunne omsættes til handling i den konkrete kontekst, som de vedrører.

Vi giver et faktabaseret handlingsgrundlag

Vores ydelser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag. Vi er garant for, at metoderne er i orden, og at resultaterne er velfunderede. Samtidig tilpasser vi opgaveløsningen til den enkelte kunde og sikrer, at den giver værdi for dem. Det sikrer, at vores analyser og undersøgelser kan omsættes til strategiske beslutninger såvel som til konkret handling.